1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Normativa

 

NORMATIVA TORN D’OFICI I ASSISTÈNCIA AL DETINGUT

 

Llei d'assitència jurídica gratuïta (1/1996)

Real decret-Llei 3/2013 , de 22 de febrer, que es modifica el sistema d'Assistència Jurídica gratuïta

Normes referents al Torn d'Ofici i d'Assistència del detingut. Acord del Consell dels Il·ltres. Col·legis d'Advocats de Catalunya de 3 de juliol de 1998

Reglament 252/1996, de 5 de juliol, de creació de les comissions d'assistència jurídica gratuïta, de regulació de procediment per al reconeixement del dret d'assistència jurídica gratuïta i de la subvenció per a les actuacions professionals dels advocats i procuradors

Reglament Reial decret 996/03, de 25 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'assistència jurídica gratuïta

RESOLUCIÓ  JUS/804/2012, de 30 d’abril, per la qual s’estableixen els mòduls de compensació econòmica per les actuacions professionals dels advocats en matèria d’assistència jurídica gratuïta per a l’any 2012).

RESOLUCIÓ JUS/801/2013, d’11 d’abril, per la qual s’estableixen els mòduls de compensació econòmica per les actuacions professionals dels advocats en matèria d'assistència jurídica gratuïta per a l'any 2013.

Reglament del Torn d'ofici de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Vic (2012) (RESOLUCIÓ JUS/2076/2013, de 19 de setembre, publicat al DOGC el 15/10/2013)

 

Política de qualitat del servei

Descarrega el document de compromís signat pel degà

Descarrega certificat de qualitat ISO 9001 -21.02.2018

Accés al registre

Aquest lloc utilitza la política de Cookies Veure política de Cookies