1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Normes per adscriure's al Torn d'ofici

 

Requisits d’inscripció:

Els requisits per a inscriure’s al torn d’ofici i assistència al detingut es contenen en els articles 4 a 8 del Reglament del torn d’ofici i assistència al detingut aprovat per la Generalitat de Catalunya [RESOLUCIÓ JUS/2076/2013, de 19 de setembre, publicat al DOGC Núm. 6480 - 15.10.2013]

 

Torn Civil, Laboral i  Penal:

1)     Haver exercit un mínim de 3 anys abans de la inscripció.

2)     Haver superat els cursos de l’Escola de Pràctica Jurídica o màster d’accés a la professió

3)     La Junta de Govern podrà, mitjançant informe motivat, exonerar la necessitat de l’Escola de Pràctica Jurídica o el Màster d’accés a la professió quan concorrin mèrits especials.

4)     Estar col·legiat i en exercici a l’ICAVic i tenir despatx obert en la demarcació del Col·legi.

5)     Estar al corrent de les obligacions col·legials i no estar subjecte a sanció disciplinària o mesura cautelar.

 

Torn de Violència de Gènere:

1)     Estar inscrit al torn civil i penal.

2)     Curs homologat pel CICAC d’especialització en violència de gènere.

 

Torn de Menors:

1)     Està inscrit al torn penal.

2)     Curs homologat pel CICAC d’especialització en Menors.

 

Torn d’estrangeria:

1)     Estar inscrit al torn penal.

2)     Curs homologat pel CICAC d’especialització en estrangeria.

 

 

Petició d’ingrés al torn d’ofici del Col·legi d’Advocats de Vic

1)     Instància sol·licitant l’ ingrés exposant que es compleixen els requisits.

2)     Facilitar l’adreça professional, el fax i l’adreça electrònica.

Quan sigui necessari declarar la compatibilitat:

3)     Certificació de que gaudirà de disponibilitat preferent en el seu horari per desenvolupar correctament i amb independència les seves obligacions al torn d’ofici i assistència al detingut.

 

Incompatibilitats

a)    El personal al servei de l'Administració Pública.

b)    Els advocats que treballin en empreses o entitats privades sotmesos a un horari que els impedeixi desenvolupar correctament les seves obligacions al Servei del Torn d'Ofici.

c)    Els advocats que desenvolupin serveis o activitats en entitats públiques o privades que puguin resultar incompatibles amb la dedicació i la independència en l'atenció al justiciable.

d)    Els advocats adscrits al Servei del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut en d'altres Col·legis d'Advocats.

e)    Els advocats que hagin estat exclosos del Servei del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut per resolució ferma de la Junta de Govern en expedient sancionador fins passat el termini previst en la resolució.

f)      Els càrrecs electes amb dedicació exclusiva.

 

Per a més informació Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Descarregar el document de requisits d'accés en pdf

Accés al registre

Aquest lloc utilitza la política de Cookies Veure política de Cookies