1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Servei lingüístic

 

El Col·legi d'Advocats de Vic  col·labora amb la Comissió de llengua Catalana  del CICAC fomant-hi part la Diputatada 1ra de la Junta de Govern, la Sra. Susanna Illamola Casals.

La Comissió de Llengua Catalana va ser una de les primeres que es van constituir en el si del Consell, ara fa 26 anys. Té com a objectius principals, d’una banda, treballar per eliminar tots els prejudicis que pateix l’ús de la llengua catalana en el món jurídic; de l’altra, sensibilitzar tots els professionals del dret perquè utilitzin la seva pròpia llengua en l’exercici professional, i, finalment, dotar els advocats i advocades d’eines i recursos que els puguin facilitar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit jurídic.

La Comissió, que es reuneix mensualment, la presideix un degà i està formada per un advocat/da designat per cada col·legi d’advocats de Catalunya i també hi participen dues persones designades pels col·legis d’advocats de les Illes Balears i de Perpinyà. En total, doncs, són 16 advocats i advocades les reunions i tasques dels quals estan coordinades des de la Secretaria i l’Assessoria Jurídica del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.

 

BUTLLETINS

enllaç als Butlletins del Servei Llíngüístic del CICAC

 

EL CATALÀ A LA CARTA

El Català a la carta és la nova iniciativa del Servei Lingüístic del CICAC que pretén donar a conèixer, per mitjà de la publicació d’articles breus i entenedors, els aspectes lèxics i gramaticals que solen generar més errors en la redacció de documents jurídics i administratius, així com les etimologies més curioses dels termes jurídics.

Aquests articles no només van adreçats als advocats que tinguin interès en la llengua catalana, sinó també a tots els professionals del món jurídic i administratiu que siguin sensibles al bon ús de la llengua.

Amb data o en data?

Què vol dir amb la vènia

Majusculitis

Judici salomònic i llei draconiana

"Victòria pírrica" i "discusió bizantina"

La traducció del terme auto

"en vista de" o "amb vista a"

A la demanda, s'acompanyen els documents o s'adjunten

El llenguatje jurídic i la sexualitat

Les sigles, sense punts

Subsanem

Règims econòmics matrimonials (I)

Règims econòmics matrimonials (II)

Emplaçament o citació?

Complet o complert?

 

RECURSOS

Traductor català - castellà - català

 

 

 

Oposició a un requeriment de traducció d'escrits judicals en castellà

Altressí per sol·licitar que els escrits es notifiquin en català

Recurs de reposició, en cas que us notifiquin la resolució en castellà

Manual de bones pràctiques lingüísitiques de l'Administració de justícia (2013)

Criteris per als usos lingüísitics a l'Administració de justícia (gener 2014)

Aquest lloc utilitza la política de Cookies Veure política de Cookies