1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Servei d'Orientació a la Mediació (SOM)

 

  • Què oferim al SOM?

•  Informació sobre la mediació com a resolució alternativa de conflictes en qualsevol àmbit.

•  Un llistat de mediadors acreditats i formats en la resolució de conflictes.

•  L'orientació i tramitació per accedir a la mediació familiar pública gratuïta .

•  El contacte amb les parts per poder inciar un procés de mediació.

El Servei es presta a la seu del Col·legi d'Advocats de Vic  amb col·laboració amb el Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya).

Cal demanar hora prèviament al telèfon  938893343

  • Mediació  pública gratuïta

Els interessats en iniciar un procés de mediació poden gaudir del benefici de gratuïtat de la mediació sempre que es donin les condicions materials que estableixen les normes reguladores de l'assistència jurídica gratuïta. Així doncs, la mediació podrà ser gratuïta per a les persones que són beneficiàries del dret a l'assistència jurídica gratuïta o que podrien ésser-ho per tal com reuneixen les condicions necessàries. Tanmateix, la gratuïtat de la mediació i dels advocats designats s'atribueix individualment, segons la capacitat econòmica de cada part. La part que no gaudeix del dret a la gratuïtat ha d'abonar la meitat del cost de la mediació.

Àmbit mediació familiar  i mediació en Dret Privat (CONFLICTE)

A més de les matèries que fins ara eren objecte de mediació, els conflictes derivats de la convivència en parella o matrimoni, així com els derivats de les relacions familiars o de parentiu, la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat, va ampliar els supòsits de mediació familiar, va introduir la mediació civil per gestionar conflictes sorgits de la convivència ciutadana i social i altres conflictes de caràcter privat en els quals les parts hagin de mantenir relacions en el futur. La mediació pot resultar molt útil, per exemple, per resoldre els conflictes derivats de les relacions de veïnatge, associatives o col·legials i també en els processos de discapacitat psíquica o de malalties degeneratives que limiten la capacitat d'obrar o en les disputes familiars per les successions.

 

 

Accés al registre

Aquest lloc utilitza la política de Cookies Veure política de Cookies