1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Avís Legal

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS PER A TOTS ELS USUARIS DE L’ESPAI WEB DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE VIC.


 

 1. Identificació del titular de l’espai web.

  1. L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE VIC, (ICAVIC d’ara en endavant) amb NIF. Q0863010E, domiciliat a VIC (08500), Plaça Miquel de Clariana, 2, i inscrit en el Registre Públic de Col·legis Professionals de Catalunya, en data 26/04/1985 i sota el número d’inscripció A/V-12, és el titular d’aquest espai web.

  2. ICAVIC és un Col·legi Professional constituït conforme a la Llei de Col·legis Professionals i la normativa sota la que actua es presenta a l’espai web.

 2. Objecte d’aquest avís legal.

  1. Aquest avís legal regula les condicions, l’accés i la utilització de l’espai web de ICAVIC, (www.icavic.cat), els seus continguts i serveis, posats a disposició dels usuaris i, en especial dels seus col·legiats.

 3. Acceptació de les Condicions de l’Avís Legal.

  1. El mer accés i/o utilització d’aquest espai web, de tot o part dels seus continguts i serveis que s’hi incorporen, atribueix la condició d’usuari i suposa una adhesió plena i sense reserves a l’Avís legal i condicions d’ús que s’exposen al propi espai web, situat a www.icavic.cat, en la versió publicada al moment que l’usuari accedeixi als mateixos. S’entendran acceptades pel simple fet de visitar les pàgines de ICAVIC.

  2. L’usuari declara ser major d’edat i que disposa de la capacitat legal per a obligar-se i assumir les condicions d’aquest Avís legal i, si no ho és, disposa de l’autorització dels seus pares o tutors.

  3. L’usuari s’obliga a usar aquest espai web de forma diligent i correcta.

  4. El present avís legal i condicions d’ús de l’espai web poden ser objecte de periòdiques actualitzacions. En aquest cas l’usuari estarà subjecte a les condicions que existeixin en cada moment quan accedeixi a www.icavic.cat.


4.- Drets reservats.

 1.  

  1. - L’ICAVIC és el propietari legítim de tots els drets legals de www.icavic.cat pel que fa a imatges, logos, marques, continguts, aplicacions, software i resta d’elements que el composen. En conseqüència, l'usuari que accedeixi i/o utilitzi aquest espai web no pot, sota cap concepte, copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre'ls, reproduir-los, transformar-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los, vendre'ls o transmetre'ls de qualsevol forma, o crear nous productes o serveis derivats de les informacions, elements, imatges i demés elements continguts a www.icavic.cat sense el consentiment exprés i per escrit de L’ICAVIC. Queda únicament autoritzada la simple visualització i càrrega per a ús personal i no comercial de l'usuari, sense que pugui fer-lo extensiu a terceres persones, empreses o entitats. Qualsevol altra utilització diferent a la autoritzada en les presents condicions general d’ús queda expressament prohibida.

  2. - L’ICAVIC es reserva el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat al seu espai web, en cas de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis.


 

5.- Serveis ofertats i condicions d’ús.

 1.  

  1. - Els serveis que ofereix L’ICAVIC a través de www.icavic.cat venen detallats al propi espai web i es regeixen per les condicions generals vigents i la normativa de Col·legis Professionals vigent, exposades al mateix, per les condicions d’us d’aquest espai i per la seva política de privadesa, també exposada a l’espai web.


 

6.- Responsabilitat per l’accés i ús dels continguts i serveis de www.icavic.cat.

6.1.- De la qualitat del servei: L’ICAVIC no controla ni pot assegurar l’absència de virus informàtics en la utilització dels serveis prestats a través de la xarxa tant del propi servei com dels prestats per tercers a través del servei i que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents i fitxers electrònics emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

6.2.- Protecció de dades personals: l’ICAVIC compleix amb les obligacions que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 i, en aquest sentit, posa a disposició dels usuaris una Política de Privacitat amb informació detallada sobre el tractament de les dades personals que els usuaris facilitin a través d’aquesta pàgina web. Poden consultar aquesta informació a l’enllaç següent: http://www.icavic.cat/index.php/component/content/article?id=209

6.3.- Del contingut: L’ICAVIC, té com a finalitat, en aquest espai web donar informació als usuaris en general i, en especial als seus col·legiats, que pugui ésser d’interès en l’àmbit del dret en general o particular, així com de posar a l’abast dels usuaris dels serveis les eines per a fer els tràmits que s’ofereixen, i no es fa responsable de la interpretació que els usuaris puguin fer erròniament dels mateixos o de les expectatives que, erròniament, s’hagin creat.

6.4.- De l’accés a la pàgina web: L’ICAVIC no controla la utilització que els usuaris facin d’aquest espai web, ni garanteix que ho facin conforme les presents condicions generals d’ús i avís legal. Ni l’entitat titular de l’espai web ni ningú que representi el servei, seran responsables civils directa o indirectament, de cap de les maneres, enfront de l’usuari o qualsevol altra persona per errors u omissions del servei, retards, errors o interrupcions en la transmissió de les informacions o pèrdues o danys de qualsevol tipus ocasionats o per qualsevol altra raó. Per cap motiu, L’ICAVIC, tindrà responsabilitat civil cap a l’usuari o un tercer per danys directes o indirectes ocasionats per l’ús o la impossibilitat d’usar el servei o qualsevol enllaç o element del servei o disposició de les condicions generals d’ús i avís legal, tals com la pèrdua d’ingressos, guanys anticipades o la pèrdua de clientela.

6.5.- L’ICAVIC exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin atribuir-se a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que poguessin atribuir-se a l’ incompliment de la llei, la moral i les bones costums generalment acceptades o l’ordre públic, com a conseqüència de l’obtenció, utilització o accés als serveis, la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets industrials, dels compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de qualsevol altra naturalesa pertanyent a un tercer com a conseqüència de la utilització indeguda dels serveis, la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la utilització del servei, la inadequació per qualsevol classe de propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels serveis.

6.6- Dels enllaços o links: El servei d’accés a la web inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet. En aquest cas l’ICAVIC actua com a prestador de serveis d’intermediació, tal i com es preveu a l’article 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de La Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), i només serà responsable del contingut i serveis subministrats si aquest tingués coneixement efectiu d’il·licitud i no hagués procedit a desactivar l’enllaç amb la diligència adequada.

En el supòsit que l’Usuari considerés que existeix un Lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats ho podrà comunicar a l’ICAVIC , d’acord amb el procediment establert a la clàusula 6.7., sense que, en cap cas, aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar l’enllaç corresponent.

6.7.- l’ICAVIC informa als usuaris dels seus serveis que posa a la seva disposició l’adreça electrònica Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. als efectes de presentar qualsevol queixa o reclamació en relació al mal funcionament o funcionament defectuós d’aquet espai web o de qualsevol altra reclamació o queixa relativa als serveis que presta l’entitat a través d’aquets portal.


 

7.- Enllaços de tercers a la pàgina web de L’ICAVIC. Hiperenllaç i “framing”.

7.1.- La realització d’un enllaç i/o “framing” des del vostre lloc web cap a www.icavic.cat implica que qui ho fa, accepta i s’adhereix sense reserves a les condicions generals d’us del servei, a tots als altres termes i condicions del servei d’aquest espai web.

7.2.- Solament es permet l’enllaç i/o “framing” cap a la següent adreça web www.icavic.cat. Qualsevol altre enllaç inicial cap un nivell inferior, requerirà del consentiment exprés i per escrit de L’ICAVIC.

7.3- Queda expressament prohibit establir “frames” o marcs de qualsevol tipus que emboliquin la pàgina web o que permetin la visualització de la informació, activitats, serveis o productes a través de direccions d’Internet diferents a les de la present web.

7.4. L’enllaç o la pàgina web d’enllaç, no podrà desenvolupar activitats o col·locar dispositius que siguin contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic.


 

8.- Jurisdicció.

Les parts, renunciant al seu propi fur si el tinguessin, es sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats de Vic per a qualsevol controvèrsia derivada de l’ús d’aquest espai web, sense perjudici del que estableixen els Estatuts del Col·legi en relació als seus col·legiats i la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i usuaris. La Llei aplicable serà l’espanyola.

Accés al registre

Aquest lloc utilitza la política de Cookies Veure política de Cookies