1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Deontologia - Honoraris

 

COMISSIÓ DE DEONTOLOGIA

El Codi Deontològic aprovat pel ple del Consell General de l’Advocacia Espanyola, de 30 de juny de 2000, estableix en el seu preàmbul, que l’advocat ha de tenir sempre present l’alta funció que la societat li confia, que suposa la defensa efectiva dels drets individuals i col·lectius, essent el reconeixement i respecte d’aquest l’espina dorsal del propi Estat de Dret. L’Advocat, per tant, està obligat a respectar els principis ètics i deontològics de la professió, havent d’estar presidida la seva actuació professional per l’honradesa, la rectitud, la lleialtat i la diligència, resultant per a això indispensable preservar la independència i els drets de l’advocat, inherents a la seva funció social.

La Comissió de Deontologia de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic, adquireix, entre altres, el compromís de vetllar per la recta aplicació i compliment d’aquest codi, adaptant-lo a les normes específiques del nostre àmbit territorial, divulgant-lo, i garantitzant una bona aplicació del mateix.

>> Descarregar NORMATIVA DE L'ADVOCACIA CATALANA

 

Accés al registre

Aquest lloc utilitza la política de Cookies Veure política de Cookies