1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Tribunal Arbitral de Vic

 

 

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic va crear el Tribunal Arbitral de Vic el dia 18 de febrer de 1992, com a òrgan d’aquesta institució professional amb més àmplies facultats per a l’administració de l’arbitratge.

Funcions

La funció d’aquest Tribunal és la resolució de controvèrsies que puguin sorgir entre les parts – tant persones naturals com persones jurídiques – en matèria civil o mercantil per una via diferent de la jurisdicció ordinària.

En virtut de l’oportuna clàusula o conveni de submissió del TAV, aquesta institució s’encarrega de nomenar l’àrbitre o els àrbitres que hauran de resoldre la controvèrsia i administrar l’arbitratge. Amb això el TAV:


- Accelera i facilita els tràmits.
- Garanteix una major puresa de procediment.
- Supleix la voluntat discordant ambdues parts.

 

Accés al registre

Aquest lloc utilitza la política de Cookies Veure política de Cookies